Piątek, 21 czerwiec 2024liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Rada Miejska|  Urząd Miasta Ślesin
Projekty Unijne
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie

Rada Miejska Gminy Ślesin
 

Rada Miejska Gminy Ślesin, zwana dalej Radą, jest organem stanowiącym i kontrolnym Miasta i Gminy. Rada działa na sesjach a także za pośrednictwem Komisji. Burmistrz Miasta i Gminy i Komisje Rady działają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności. Rada rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach wykonawczych do tych ustaw.
 Skład Rady Miejskiej Gminy Ślesin
 

Bielicki    Paweł
Tel.+48 63 270-40-11 wew. 201
pawel.bielicki@slesin.pl 

 
Przewodniczący Rady
 Ejma Marek Wiceprzewodniczący Rady 
Chrzanowski Stanisław Wiceprzewodniczący Rady
Chmurska  Małgorzata  Członek
Dąbek Andrzej  Członek
Dzikowski Marcin  Członek
Donderowicz Andrzej Członek
Lisowska Małgorzata Członek
Malak Andrzej Członek
Mądry  Mariusz Członek
Pilarska Halina Członek
Siupa Zbigniew Członek
Staszak Łukasz Członek
Wietrzykowski Marcin Członek
Walczak Radosław Członek

 


 

Biuro Rady Miejskiej Gminy Ślesin

ul. Kleczewska 15
62-561 Ślesin

Obsługa Biura Rady - Angelika Laskowska

Tel.+48 63 270-40-11 wew. 202
rada@slesin.pl
 


Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl