Piątek, 21 czerwiec 2024liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Projekty Unijne
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie

Szanowni Mieszkańcy!
 
Przypominamy, iż Gmina Ślesin podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
w sprawie wspólnej realizacji Priorytetowego Programu Czyste Powietrze.
„Czyste Powietrze” to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplania domów jednorodzinnych.
Program dotyczy budynków, w których wystąpiono
o zgodę na budowę lub dokonano zgłoszenia budowy przed 31 grudnia 2013r.
Serdecznie zachęcamy do skorzystania z Programu.
 
Poniżej wskazujemy Państwu przydatne linki do Programu Czyste Powietrze oraz informacje dla usprawnienia złożenia wniosku.
Prosimy o zapoznanie się z nimi przed wizytą w urzędzie.
 
https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/
https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/
https://czystepowietrze.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/
 
Dane niezbędne do wypełnienia wniosku:
 
1.Imięi nazwisko Wnioskodawcy
2.PESEL wnioskodawcy
3.Numer telefonu
4.Adres skrzynki pocztowej (e-mail)
5. Czy wnioskodawca pozostaje w związku (jeśli tak należy podać PESEL współmałżonka)
6. Czy wnioskodawca jest właścicielem czy współwłaścicielem?
7.Adres zamieszkania
8. Numer rachunku Bankowego
9. Elektroniczny nr Księgi Wieczystej
10. Nr działki
11. Rok budowy domu
12. Powierzchnia całkowita (m²)
13. Data zakupu i koszt kwalifikowany
14.Wartość dochodu
- przypadku podstawowego poziomu dofinansowania tj. 30%: PIT za 2020 rok
-w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania tj. 60%:zaświadczenie o dochodach z MGOPS w Ślesinie przy ul. Kleczewskiej 15 (zaświadczenie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku, ponieważ dokument ważny jest 3 miesiące)
15.Oświadczenia współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia objętego wnioskiem (druk we wniosku)
16.Zgoda współmałżonka na realizację przedsięwzięcia  (druk we wniosku)
 
 
!!! WAŻNE !!!
  • Dochód wnioskodawcy nie może przekraczać 100 000 zł rocznie w przypadku ubiegania się o podstawowy poziom dofinansowania (30%)
  • Warunkiem ubiegania się o poziom podwyższony ( 60%) jest miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym
  • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie może przekraczać kwoty 78000 zł (poziom podwyższony)
 

Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl