Piątek, 21 czerwiec 2024liniarozmiar czcionki AAA kontrast: normalnywysoki kontrast
Facebook - Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie
ZBY_1604ppp
Oglądasz: Aktualności|  Urząd Miasta Ślesin
Projekty Unijne
Termomodernizacja Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” 

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, z którego skorzystać mogą gminy, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne.
W programie „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” będą mogli również wziąć udział mieszkańcy Gminy Ślesin. Dofinansowanie w ramach konkursu grantowego ma zostać przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do Internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR.
 
Do kogo skierowany jest program?
Program skierowany jest do dzieci uczących się oraz uczniów szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność i którzy zamieszkują na terenach, w których funkcjonowały PGR-y.
 (UWAGA! jedno dziecko- jeden wniosek)
 
Co zrobić, aby wziąć udział w programie?
 
Warunkiem udziału w programie jest:
  1. Złożenie oświadczenia dla rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu w miejscowości, w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR), w której pracowali członkowie rodzin (krewni w linii prostej) tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni lub oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność. Te dokumenty będą podstawą do złożenia wniosku przez gminę.
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  3. Dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR, których kopie należy dołączyć do oświadczenia (np. świadectwo pracy, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie Rp-7).
Wsparcie przysługuje uczniom, którzy nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
 
Gdzie i do kiedy należy złożyć wymagane dokumenty?
Wszystkie niezbędne oświadczenia należy złożyć niezwłocznie do 2 listopada 2021r. do godz. 17.00, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ślesin, ul. Kleczewska 15.
Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Oświadczenia można pobrać poniżej lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Ślesin.
 
Czy zakupiony sprzęt będzie własnością dzieci/uczniów pełnoletnich?
Zakupione komputery zostaną przekazane na własność na podstawie umowy, jednak w okresie 2 lat projekt będzie monitorowany na następujących warunkach:
-     laptop zostanie przeznaczony do nauki ucznia w szkole,
-     rodzic wyrazi zgodę na odpowiedzialność materialną za utratę laptopa bądź jego uszkodzenie nie objęte gwarancją,
-     rodzic zobowiąże się w okresie 2 lat do co sześciomiesięcznego okazania laptopa do oględzin stanu technicznego pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy Ślesin.
 
Do pobrania:
1)     wniosek,
2)     oświadczenie dla rodzica,
3)     oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność,
4)     oświadczenie - nie posiadam dokumentacji
5)     RODO

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
 

Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pow. Koniński, woj. wielkopolskie, tel.: 63 2704011, fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl